NEDEN AHŞAP ?

    Ahşap sürdürülebilir bir üretim malzemesi olmakla birlikte , ayrıca günümüzün çevre ve enerji sorunlarına en iyi cevap veren yapı malzemesidir. Doğru bilinenin aksine ahşabı kullanmak ormanların yavaşlamasına sebep olmaz . Ahşap kullanımının yoğun olduğu ülkelerde  orman alanlarının daha fazla olduğu doğru bir bilgidir. Sebebi endüstriyel kullanım için ayrıca yetiştirilen ormanların olmasıdır . Bu da tükenmeyen ve yenilenebilen bir enerji kaynağı olarak ahşabın seçilmesine ekolojik açıdan verimli bir sebeptir. 

    NEDEN LAMİNE  ?

    Masif  ağaç malzemenin  büyük  boyutlu  ve  kavisli  elemanlarda  tek  parça olarak  kullanılması  gerek  ekonomik  gerekse  teknik  açıdan  elverişli değildir. Ağaç  malzemede  bulunan  budak , çatlak , lif  kırıklığı  gibi  kusurların  tamamen  giderilmesi  mümkün  görülemediğinden Büyük  boyutlu  taşıyıcı  elemanların  üretiminde  tek  parça  masif  ağaç  kullanım  imkanları  sınırlıdır.  Ayrıca  eğri  formda  kesilen  ağaç  malzemede  diyagonal  liflik  oluşacağından direncini  olumsuz  etkiler.Bu  sakıncaların  giderilmesi  için  laminasyon  tekniği  kullanılır. Laminasyon  tekniği  ağaç  malzemeyi   kusurlarından  arındırarak kullanılmına   imkan  sağlar  ve üretilen  malzemenin  kalite özellikleri, ağaç  malzemeye göre çok daha  homojen yapıda olduğundan dayanıklılığı arttırılır. Bu teknik ile üretilmiş ahşap yapılarda çok büyük açıklıkları ( yaklaşık 200 m ) kolonsuz geçebilme imkanı vardır. 

    YANGIN DAYANIMI ?

    Genel  kanının  aksine  lamine ahşabın  yangına  direnci  , beton  ve  çelikten  üstündür. Bugün  ABD'de  kapalı  spor  salonu , fabrikalar gibi  büyük  kalabalıkların bulunacağı  yerlerin, yangın  tehlikesine  karşı  ahşap  karkas  olarak  inşasına gidilmekte, Almanya'da  yine  aynı  nedenle  çelik  konstrüksiyonlar  ahşap kaplanmaktadır. Yangınlar  üzerine  yapılmış  araştırmalar  ve  derlenmiş istatistikler  taşıyıcı  olarak  kullanılan  ahşabın  en  güvenli  malzemelerden  biri olduğunu  açıkça  ortaya  koymaktadır.

    Yangının  başlama  nedeni ahşap konstrüksyon olmamakla birlikte ,  ısı  geçirmeme ve kömürleşme  özellikleri  nedeniyle  ahşap-karkas  yapının  büyük  yangınlara  ne  kadar  dayanabileceği  kesin  olarak hesaplanabilmektedir. Günümüzde ahşap yapılar yangına  30-90 dakika  dayanabilecek şekilde  tasarlanabiliyor (ahşap ısı ile boyut değiştirmez , yumuşayıp sertleşmez )  , ancak  çıplak  çelik  konstrüksyon (çeliğin genleşme katsayısının yüksekliği nedeniyle) normal  bir  yangına  ancak  10 dakika dayanabilmekte, yapı  ikaz  vermeden  anında çökmektedir.